Nul op de meter4 min leestijd

We willen graag zo weinig mogelijk energie gaan gebruiken, of in ieder geval, zo weinig mogelijk gaan betalen voor de energie die we wel gebruiken. Het mooiste zou zijn als we evenveel of minder gaan gebruiken dan we opwekken met zonnepanelen en allerlei andere maatregelen.

Voorwaarde hiervoor is dan wel dat ons huis zo energieneutraal is. Onderstaande is overgenomen uit een afstudeerproject van Robbert Wester en Rob Reintsema uit 2011 (bron).

Een energie nulwoning, ook wel een energieneutrale woning, een EPC‟0‟ woning, een balanswoning, een CO2-neutrale woning of een actiefhuis genoemd, heeft als uitgangspunt dat er over een heel jaar evenveel, of zelfs meer,energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. In dat geval is het energieverbruik op jaarbasis dus nul, waaruit de benaming „energie nul woning‟ verklaard kan worden.

Dat lijkt me dus ons doel. Niet dat we onze woning zo hebben uitgezocht, maar het begint er wel steeds meer op te lijken.

Het terugdringen van onnodig energieverbruik begint met het toepassen van meer isolatie en meer isolerend glas dan gebruikelijk is bij reguliere woningen. Op deze manier kan warmte moeilijker ontsnappen uit de woning waardoor er minder energie nodig zal zijn voor de verwarming.

Onze woning krijgt driedubbel glas, muren en daken krijgen een goede isolatiewaarde (RC waarde 6,0),dus dit zit denk ik ook wel snor. Daarnaast komt er een warmtepomp en een gebalanceerd luchtsysteem, zodat zo weinig mogelijk warmte verloren gaat.

Naast deze dikkere schil is het volgens het „energie nulprincipe‟ belangrijk om gebruik te maken van energiezuinige apparaten, om de energievraag naar beneden te drukken.

We krijgen LED verlichting, warmwateraansluiting voor vaatwasser en wasmachine, keukenapparatuur wordt minimaal A+ en nog een paar slimme dingen, dus hier scoren we ook wel goed op, verwacht ik zo.

Ten tweede is het bij energieneutraal bouwen noodzakelijk om de benodigde energie te halen uit duurzame (onuitputbare) energiebronnen, zoals de zon en de wind, om op deze manier de uitstoot van CO2 te elimineren. Door het toepassen van zonnepanelen of windmolens, kan zonne- of windenergie omgezet worden naar elektriciteit. Wanneer deze apparaten worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de woning, kan de energiebehoefte volledig worden voorzien. Wanneer er een tekort aan elektriciteit is, kan er worden teruggevallen op het reguliere elektriciteitsnet. Wanneer er teveel elektriciteit is opgewekt, dan kan dit aan het net teruggeleverd worden.

We krijgen zonnepanelen (PV) op ons dak voor de energiebehoefte. We weten nog niet precies hoeveel er op het dak passen, maar hopelijk genoeg voor ons huidige energieverbruik plus 20%. De verwachting is dat dit niet hoger gaat worden. Check.

Daarnaast kan een zonneboiler toegepast worden. Op een zonneboiler zijn zonnecollectoren aangesloten, die zonlicht omzetten in warmte. Met deze warmte kan water opgewarmd worden voor het douchen, wassen, afwassen en eventueel voor ruimteverwarming. (Milieu Centraal) Een andere optie is om met behulp van een warmtepomp warmte, of in de hetere perioden koeling, van de aarde of de lucht te onttrekken.

We krijgen een zonneboiler voor het verwarmen van water. Dit water gebruiken we voor consumptie, maar zoals eerder aangegeven voor de vaatwasser en wasmachine. Ook komt er een warmtepomp om zo warmte en koeling van de lucht te onttrekken. Check.

Als laatste is het belangrijk om de juiste installaties toe te passen. Om de woning van een goede ventilatie te voorzien wordt het aangeraden om een hoog rendement (afgekort HR) gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (afgekort WTW) te installeren, waarmee de aan te voeren buitenlucht door de af te voeren lucht op temperatuur gebracht wordt. Ventilatieverliezen kunnen op deze manier beperkt worden doordat lucht niet af- of aangevoerd moet worden via open ramen of deuren. Een andere installatie die toegepast kan worden is een WTW-systeem om warm afvalwater te gebruiken voor de verwarming van koud water, zoals bij een douche toegepast kan worden.

Beide worden toegepast in onze nieuwe woning. Er komt een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). Ook komt er een douche-WTW om het koude water op te warmen met warm water van de douche-afvoer (gescheiden natuurlijk).

Een energie nul woning richt zich dus in principe niet volledig op het beperken van energieverliezen maar voornamelijk op de balans tussen de opwekking en het verbruik. Het kan dus zijn dat een energie nul woning in hoge mate energie opwekt en veel van deze duurzame energie verbruikt voor de voorziening van de woning. Het energieverbruik van een dergelijke woning kan dus nog wel hoog zijn, zij het op een duurzame manier.

Uiteindelijk gaan we er vanuit dat we nog steeds relatief veel energie gebruiken. Als IT-er heb je vaak allerlei computerspullen staan die dag en nacht stroom gebruiken. Ook ga ik er vanuit dat we de wasdroger zo nu en dan nog steeds gebruiken, ook al is/wordt die op basis van een warmtepomp. Het is tenslotte een afweging tussen comfort en energiegebruik.